wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Reklamacje i zwroty
Chmura tagów
Kontakt
  • E-mail:sklep@tworzywowe.pl
  • Telefon+48 502524914
  • Godziny działania sklepuObsługa sklepu: Pn-Pt 8.00 - 16.00 Wysyłki: Pn-Pt do godz. 15:00

Reklamacje i zwroty

IV. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta§21.


Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od dnia jej zawarcia, wykonywane poprzez oświadczenie złożone wobec Sprzedającego, przesyłane na adres jego siedziby: ul. Jana Czochralskiego 4.6, 61-248 Poznań, F.P.H.U. ARTECH Arkadiusz Borowicz Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa albo na adres e – mail: gosia@artech-poznan.pllub arek@artech-poznan.pl.


 

§22.


Kupujący dokonując odstąpienia ,od umowy może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia, znajdującym się w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Posłużenie się ww. wzorcem formularza nie jest obowiązkowe dla skuteczności odstąpienia, winno jednakże być ono dokonane przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności.


 

§23.


Bieg terminu przedawnienia na wykonanie odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zgodnie z zapisami §21 niniejszego Regulaminu, rozpoczyna się od objęcia w posiadanie towaru przez Konsumenta, lub osobę wskazaną przez niego w zamówieniu, a jeżeli przedmiotem umowy jest więcej niż jeden przedmiot, dostarczany w osobnych partiach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniego ze składającego się na zamówienie przedmiotu.


 

§24.


W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego, nie przekraczającego terminu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrotu na rzecz Konsumenta wszystkich płatności od niego otrzymanych w wyniku zawartej umowy, wliczając w to koszty dostawy towaru, z wyłączeniem jednakże dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Kupującego – Konsumenta droższego od podstawowego sposobu dostawy. Zwrot płatności winien nastąpić przy użyciu takich samych środków, jakiego użył Konsument uiszczając płatność w wykonaniu umowy, chyba, że tenże Konsument wyraził zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innego środka, co nie może się jednak wiązać z dodatkowymi, obciążającymi go kosztami. Sprzedający zachowuje uprawnienie do powstrzymania się ze zwrotem ww. płatności na rzecz Konsumenta, do czasu odebrania zwróconego towaru lub otrzymaniu od niego dowodu jego odesłani, nie przekraczając jednak przy tym okresu 14 dni.


 

§25.


Konsument jest obowiązany do niezwłocznego, nie przekraczającego 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrotu towaru wobec Sprzedającego, poprzez przekazanie go osobie upoważnionej do odbioru lub przesłanie go na adres Sprzedającego: F.P.H.U. ARTECH Arkadiusz Borowicz Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa, ul. Jana Czochralskiego 4.6, 61-248 Poznań.


 

§26.


Konsument odpowiada w pełnej wysokości za zmniejszenie wartości towaru, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób, który wykracza poza czynności konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech oraz funkcjonowania, przed dokonaniem jego zwrotu.

 

§27.


Prawo odstąpienia od umowy, przewidziane w §21 niniejszego Regulaminu, nie przysługuje Konsumentowi wobec:


a) umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy,

b) umów w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, c) umów w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

d) umów w których przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) umów w których przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

f) umów w których przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów, 

h) umów w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i) umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§28.


Konsument jest obowiązany ponieść następujące koszty, związane z dokonanym przez niego na podstawie §21 Regulaminu, odstąpieniem od umowy:


a) koszty wynikłe z wykonania dostawy przy zastosowaniu innego niż najtańszy sposób dostawy,

b) koszty bezpośredniego zwrotu towaru wobec Sprzedającego.§29.


W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowę uważa się za nie zawartą.


Cała treść regulaminu sklepu dostępna tutaj.


Przejdź do strony głównej
Hity sklepowe
PCV Vekaplan S 30x1250x3000

PCV Vekaplan S 30x1250x3000

Ceny widoczne po zalogowaniu
PCV spieniona biała VEKAPLAN 30x1250x3000 mm   Zintegrowana płyta piankowa z twardego PCV o doskonałych własnościach, produkowana poprzez metodę Celuka. Dzięki temu procesowi osiąga równomierną wewnętrzną strukturę komórkową oraz obustronnie gładką,…
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu